Investor relations
Przygotowujemy firmy i spółki giełdowe do wszelkich działań public relations związanych z polityką informacyjną wobec inwestorów i innych interesariuszy.
W dziedzinie IR zapewniamy kompleksową obsługę typu „full service”.


 

© 2012 Polonia PR