Społeczna odpowiedzialność biznesu


Od roku 1994 prowadziliśmy bardzo aktywne i wszechstronne działania w dziedzinie tak zwanych CSR PR (corporate social responsibility). Ówcześnie projektem tym były działania dla korporacji Amoco reprezentującej branżę wydobycia i przetwórstwa ropy i gazu. Od tamtego czasu zrealizowaliśmy wiele różnych programów PR związanych z ukazaniem przez daną firmę lub korporację jej zaangażowania w sprawy społeczne.


Naszym klientom zawsze proponujemy wydobycie na światło dzienne tych wartości, jakie nie są tuzinkowe w życiu gospodarczym i społecznym,
a jakie wiążą się z najwyższą etyką i troską o harmonijne współistnienie firmy czy to w środowisku naturalnym, czy też społecznym i gospodarczym. Informacja o modelach zachowań firmy w życiu społecznym nie jest wartością mniejszą, niż informacja o jej produktach lub usługach. Ten typ informacji jest coraz częściej oczekiwany w wielu branżach gospodarki.

 

© 2012 Polonia PR