B2C PR

Bez sprawnego, systematycznego i precyzyjnego komunikowania się z odbiorcami końcowymi usług i produktów trudno już dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie wielu firm, instytucji finansowych i wszelkich innych podmiotów gospodarczych. Business-to-consumer public relations są dla każdej firmy mechanizmem budowania swojej pozycji w świadomości klientów, ukazywania jej bieżących możliwości, ale także przyszłych zamierzeń. Przez wiele lat byliśmy wydawcami i redaktorami mediów o charakterze eksperckim, które były skierowane do odbiorcy końcowego produktów i usług, ale także pewnych niekomercyjnych idei agend rządowych i pozarządowych. Mamy w tym zakresie olbrzymie doświadczenie i potencjał wydawniczy.


Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi B2C PR ściśle dopasowane do potrzeb, okoliczności rynkowych oraz oczekiwań odbiorców końcowych produktów i usług. Cykliczność i systematyka tego typu działań ułatwiają klientom firm zrozumienie walorów różnych produktów, poznanie ich parametrów i wszelkich innych charakterystyk.


Razem z klientami wypracowujemy optymalny dla danego produktu i sytuacji rynkowej mechanizm działań B2C. Nie ma pod tym względem powtarzalności sytuacji. Każdy przypadek jest unikatowy i jednostkowy i tak też jest przez nas traktowany.


Zanim powstała Polonia PR nasi specjaliści przez kilka lat redagowali, opracowywali graficznie i wydawali tzw. materiały POS (point of sale) firmy Balton – producenta sprzętu medycznego jednorazowego użytkuPrzed utworzeniem Polonii PR nasi specjaliści przez blisko 10 lat redagowali i wydawali kwartalnik Eutelsatu służący w różnorodnych programach B2C PRPrzez blisko dekadę byliśmy producentami materiałów POS służących Eutelsatowi w różnorodnych programach B2C PR


 

© 2012 Polonia PR